Posted on

Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim,

 IČ: 70986401,

se sídlem Rosice 97, PSČ: 538 34

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Rosice

od školního roku 2018/2019

 

Vážení rodiče,

   Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rosice. O přijetí bylo rozhodnuto ve správním řízení. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2017 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale oznámeno:

  • Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých dětí na veřejném místě v budově MŠ (dveře hlavního vchodu do budovy)
  • Na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Termín zveřejnění je do 01/06/2018.

Mgr. Dana Brdíčková

Ředitelka školy

 

 

uzavreni

 

 Posted on

  

 

Zápis dětí do MŠ Rosice

příjem žádostí a evidenčních listů

 

2. a 3. 5. 2018 v době od 8:00 do 12:00 hod. v ředitelně MŠ

(možnost zúčastnit se aktivit ve třídách – den otevřených dveří)

 

Vydání rozhodnutí: 1. 6. 2018

Při zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 469 666 544Posted on
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se zápisem dětí
pro školní rok 2017 – 2018
proběhne
9.5.2017 a 10.5.2017 vždy od 7:00 do 10:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, Evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, Žádost o přijetí (dostupné na www.msrosice.cz).
Přihlašujte i děti, které případně nastoupí i v průběhu školního roku.