1. schůzka zákonných zástupců

Posted on

Dne 25. 8. 2015 v 16.00 hod. se koná v MŠ Rosice 1. schůzka zákonných zástupců dětí, které budou docházet do MŠ ve školním roce 2015/2016.

ÚČAST JE NUTNÁ (seznámení se školním řádem a provozem MŠ, způsobem a termíny plateb obědů….). Bude možné zaplatit první platbu za obědy a neinvestiční náklady u pí. Šimunkové.

! Prosíme z organizačních důvodů přijďte bez dětí !