Posted on
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se zápisem dětí
pro školní rok 2017 – 2018
proběhne
9.5.2017 a 10.5.2017 vždy od 7:00 do 10:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, Evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, Žádost o přijetí (dostupné na www.msrosice.cz).
Přihlašujte i děti, které případně nastoupí i v průběhu školního roku.


Posted on

POZVÁNKA

na 3. schůzku zákonných zástupců dětí MŠ Rosice – 31.1.2017 v 15:30 hodin.

Program:

  1. organizační záležitosti
  2. školní zralost – PaedDr. Bc. Jiří Knoll – ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a speciální pedagog