Posted on

  

 

Zápis dětí do MŠ Rosice

příjem žádostí a evidenčních listů

 

2. a 3. 5. 2018 v době od 8:00 do 12:00 hod. v ředitelně MŠ

(možnost zúčastnit se aktivit ve třídách – den otevřených dveří)

 

Vydání rozhodnutí: 1. 6. 2018

Při zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 469 666 544

Posted on
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se zápisem dětí
pro školní rok 2017 – 2018
proběhne
9.5.2017 a 10.5.2017 vždy od 7:00 do 10:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, Evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, Žádost o přijetí (dostupné na www.msrosice.cz).
Přihlašujte i děti, které případně nastoupí i v průběhu školního roku.