Posted on

POZVÁNKA

na 3. schůzku zákonných zástupců dětí MŠ Rosice – 31.1.2017 v 15:30 hodin.

Program:

  1. organizační záležitosti
  2. školní zralost – PaedDr. Bc. Jiří Knoll – ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a speciální pedagogVýsledky přijímacího řízení MŠ Rosice pro školní rok 2016 – 2017

Posted on

Pro školní rok 2016 -2017 (s nástupem od čtvrtka 1.9.2016) se přijímají děti pořadovými čísly: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Zákonní zástupci se dostaví pro převzetí rozhodnutí (o přijetí nebo o nepřijetí dítěte) do ředitelny MŠ Rosice ve středu 1.6.2016 nebo ve čtvrtek 2.6.2016 od 10:00 do 11:30 hodin.

V Rosicích dne 31.5.2016